Vissza

Adattárházi megoldások

Eastron | 
2009. szeptember 17.
Az adattárházak használata vállalati környezetben

Vállalati "adattenger"

Az információ technológia rohamos fejlődésének egyik szembetűnő következménye a vállalatoknál adathordozókon felgyülemlett adatmennyiségek exponenciális növekedése. A korábbi papír alapú irattári rendszereket mindenütt felváltották a különböző vállalatirányítási információrendszerek (egyedi fejlesztésű rendszerek, SAP, Scala, Oracle Financials, Navision, stb.).

Napjainkra a vállalatok gigantikus adatmennyiséget kezelnek és generálnak ügyfeleikről, a nekik nyújtott szolgáltatásról és az üzletmenetről. Az adat azonban még nem információ és a felhalmozott adatok mennyisége gyakorta inkább akadálya, mint elősegítője a tisztánlátásnak. Az viszont világossá vált, hogy ezeknek az adathalmazoknak az elemzése és a belőlük levonható következtetések, stratégiai eszközként szolgálhatnak a globalizálódó piacon egyre keményebb versenyben álló vállalatok számára.

dw_diagram

Az "adattenger" önmagában nem érték!

A vállalat irányítási rendszerek adatbázisaiban a tevékenységekhez kapcsolódó aktuális adatok tárolódnak, vagyis eseményeket, tranzakciókat képeznek le, adminisztrálnak az adatbázisaikban. Az adatok történetiségének tárolását - mint például egy ügyfélhez kapcsolódó múltbéli események változásait vagy elmúlt időszakok pénzügyi adatainak állapotait -, sok esetben nem képesek kezelni, ezáltal nem is teszik lehetővé az összetettebb elemzéseket, összehasonlításokat.

A másik probléma, amely az átfogó elemzéseket gátolja, hogy a vállalatoknál különböző területekre, különböző alkalmazásokat vezetnek be, vásárolnak meg, vagyis egy-egy feladatot, szigetrendszerrel oldanak meg. Az alkalmazások nem integráltak egymással, adataikat egymástól elkülönülten, sok esetben különböző típusú (dBase-től kezdődően az Oracle és MS SQL-ig bezárólag) és struktúrájú adatbázisokban tárolják.

Az elemzési igényekből fakadóan azonban szükség van ezen adatok lekérdezési-, elemzési céllal való "együtt látására" integrációjára. Ezt a folyamatot adat integrációnak, a folyamat produktumát pedig adattárháznak nevezzük. Az Ascential Enterprise Data Integration Suite ezt az adat- és alkalmazás integrációs feladatot hivatott ellátni.

Az adattárház információi értéket képeznek

Az adattárházban a vállalat különböző területeiről összegyűjtött, integrált és speciális sémában maximális részletezettségig visszakereshető adatok tárolódnak, így széles információforrás áll rendelkezésre elemzésekhez, értékelésekhez, ezáltal a legjobb döntések meghozásához.

Hatékonyságuk egyik oka, hogy az adatokat képes számos forrásokból integrálni, például relációs adatbázisokból, mainframe rendszerekből, cégen kívüli forrásokból - például Interneten közzétett pénzügyi adatok -, a legkülönbözőbb vállalati dokumentumokból.

Az adatok adatforrásokból való kinyerésére, transzformálására és az adattárházba történő betöltésére szolgáló eszközök az adattárház építés fő fázisairól az ETL (Extraction, Transformation és Load) nevet kapták.

Az Ascential Data Integration Suite képes a különböző vállalati adatforrások adatait összegyűjteni, tisztítani, ellenőrizni és integrálni, ezáltal segítve az elemzéseket és a legjobb döntések meghozását. Ugyanakkor nem csupán ETL eszköz, hanem módszertanával együtt korszerű és teljeskörű adat- és alkalmazás integrációt tesz lehetővé.

Az adattárházak jellemzői:

hun_datastage
 • Az adattárházak alapvető célja az elemzésekhez való információ biztosítása
 • Adatait a tranzakciós forrás-rendszerektől elkülönítve tárolja
 • Adatbázis-struktúrája a lekérdezés szempontjaira optimalizált, így komplex lekérdezések hatékonyabban futtathatók
 • Nagy mennyiségű adatok tárolására alklamas
 • Helyes, tisztított és transzformált adatokat tartalmaz
 • Vállalati szintű átfogó, integrált adatokat tartalmaz
 • Az adatok történetiségét is reprezentálja
 • Képes a különböző alkalmazások adatait integrálni egységesen megjeleníteni
 • A különböző típusú (dBase, MS SQL, Oracle, stb) adatbázisok adatait egységes, optimalizált struktúrába képes összegyűjteni és tárolni ezáltal biztosítva a vállalaton belül a konzisztens adatértelmezést
 • A stratégiai vállalati rendszerek (ügyfélkapcsolati-, beszállítói lánc menedzsment, üzleti intelligencia és e-business rendszerek) kiszolgálása naprakész, helyes adatokkal
 • Az üzleti információk egységes, aggregát nézetét biztosítja a vállalat összes elemzője és döntéshozója számára
 • Széles információforrást biztosít az elemzésekhez, értékelésekhez, ezáltal a legjobb döntések meghozásához
English Site