Vissza

Hirdetmény

Peredi János | 
2016. november 28.
Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41) ezúton értesíti...

Hirdetmény

Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41) ezúton értesíti a t. Hitelezőit hogy a Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.21/2016/8. számú végzésével elrendelte az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41) csődeljárását, melynek kezdő időpontja 2016. november hónap 24. napja.

A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán utca 3. 2/9); levelezési címe: 1519 Budapest Pf.: 383; telefon: +361 279 1960; fax: +361 279 1961; e-mail: iroda.budapest@leascenter.hu). Személyében kijelölt vagyonfelügyelő: Dr. Kispál Beáta

Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.” ezen hirdetmény útján felhívja hitelezőit arra, hogy követeléseiket a csőd és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 10. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől, 2016. év november hónap 24. napjától számított 30 napon - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket 8 munkanapon - belül jelentsék be az EASTRON Kft-nek és a Vagyonfelügyelőnek, a követeléseiket megalapozó okiratok egyidejű csatolása mellett.

 

A Cstv. 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket (így különösen a munkabér-jellegű követeléseket) nem kell külön bejelenteni. Ugyancsak nem kell bejelenteni a Cstv. 3.§ (1) bekezdés g) pont szerinti függő követeléseket, továbbá azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, keletkezik-e fizetési kötelezettség (pl. bankgarancia).

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező ugyancsak az előző bekezdés szerinti határidőn belül (2016. év november hónap 24. napjától számított 30 nap) követelésének 1%-át, − de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot − nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a Vagyonfelügyelő (LEASCENTER Kft.) MKB Bank ZRt-nél vezetett 10300002-25510908-49020030 számú pénzforgalmi számlájára, EASTRON Kft. Csa. megjelöléssel.

A bejelentés (az azt megalapozó iratok csatolása) határidőben történő megtételének vagy a nyilvántartásba-vételi díj megfizetési határidejének elmulasztása esetén a követelés vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

 Peredi János

EASTRON Kft. „cs.a.”

English Site