Vissza

Hirdetmény II.

Peredi János | 
2016. december 6.
Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41) az egyezségi tárgyalással kapcsolatban az alábbi hirdetményt teszi közzé:

Hirdetmény

 

Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41, a továbbiakban: a Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény („Cstv.”) 17.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A Társasággal szemben a Fővárosi Bíróság 23.Cspk.21/2016/8. számú. számú végzésével csődeljárást rendelt el, melynek kezdő időpontja 2016. november hónap 24. napja

A Cstv. 17.§ (1) bekezdésének előírásai alapján csődegyezségi tárgyalásra hívjuk
t. Hitelezőinket, amelyen előterjesztjük a fizetőképességünket helyreállító programot és egyezségi javaslatunkat.

Az egyezségi tárgyalás helye és ideje:

  • Lurdy Ház I. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
  • A tárgyalás időpontja: 2017. január hónap 19. napja (csütörtök), 1100 óra.

A t. Hitelezők regisztrációját 1000 órakor megkezdjük. Kérjük, hogy a megjelenés időpontját erre figyelemmel határozzák meg.

Kérjük, hogy a tárgyaláson megjelenő képviselőik képviseleti jogukat eredeti aláírási címpéldánnyal vagy eredeti aláírás-mintával, továbbá 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetőleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, szabályszerűen aláírt meghatalmazással igazolják.

Tájékoztatjuk a t. Hitelezőket, hogy a Cstv. 8.§ (2) bekezdésében felsorolt iratokat, továbbá a megtárgyalandó dokumentumokat (fizetőképességet helyreállító program és egyezségi javaslat) ugyancsak 17.§ (1) bekezdése előírásai szerinti határidőben megküldjük (nyilvánosságra hozzuk) az Önök részére a cégjegyzékben feltüntetett székhelyük címére.

EASTRON Kft. „cs.a.”

English Site