Vissza

Tájékoztatás

EASTRON | 
2017. február 28.
Tárgyalás időpontja: 2017. március 10. 11:00 óra. Tárgyalás helye: Budapest XIII. kerület, Mór u. 2-4. A épület

A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.21/2016/8. számon, 2016. november 23-án meghozott, és 2016. november 24-én közzétett végzésével elrendelte az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság „cs.a.”(székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: 01-09-366575; adószám: 10989634-2-41, a továbbiakban: a Társaság) csődeljárását.

 

A 2017. január 19-i csődegyezségi tárgyalás 3. számú határozata alapján a fizetési haladék a Cstv. 10. § (4) bekezdésben szabályozott csődmoratórium lejártát követő 45 nappal 2017. május hónap 8. napjáig meghosszabbításra került.

A Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.21/2016/12. számú végzésével 2017. február 10-én a Cégközlönyben közzétette, hogy az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában a 2016. november 24. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 165 napra meghosszabbítja.

Így az adós Társaságot megillető fizetési haladék 2017. május 08-án 0 óra nulla perckor, azaz a megelőző nap (2017. 08. 07-én) éjfélkor jár le.

 A soron következő (II,) csődegyezségi tárgyalás helye és ideje:

  • A tárgyalás időpontja: 2017. március 10.  11:00 óra.
  • Helye:  Budapest XIII. kerület, Mór u. 2-4. A épület (Saldo Zrt.)

Napirendi pontok:

 Egyezségi tárgyalás megnyitása, határozatképesség megállapítása.

  1. Tájékoztatás a bejelentett hitelezői igényekről, kategóriákról, szavazatszámokról. Beszámoló a vagyonfelügyelői munkáról, a csődeljárás eddigi eseményeiről.
  2. A Társaság fizetőképességének helyreállítását célzó egyezségi javaslat ismertetése, az egyezségi javaslat hitelezők általi támogatásának megállapítása.

Abban az esetben, ha az egyezségi javaslat támogatásához szükséges többség nincs meg, vagy esetleg a bíróság bármely oknál fogva nem hagyná jóvá az elfogadott egyezséget, és ezért új csődtárgyalás lebonyolítására, az ajánlat átdolgozására lenne szükség, akkor az új tárgyalás lebonyolítását, és az ajánlat átdolgozását a Társaság vállalja.

 A Cstv. 18. § (3) szerint a csődegyezségi tárgyaláson megvitatandó dokumentumokat (fizetőképességet helyreállító program és egyezségi javaslat) 2017. március hónap 01 napjától kezdődően munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között megtekinthetik az adós székhelyén 1134 Budapest, Váci út 49. II. emelet (bejárat a Dunyov István utca felől).

A megtekinthető okiratokban szereplő valamennyi adat, tény, dokumentum, valamint az azokból levont következtetések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti üzleti titoknak minősül, amelyet a Hitelező köteles ekként kezelni[1])

 Budapest, 2017. február 28.

 

EASTRON Kft. „cs.a.”képviseletében:

 

____________________________________

Peredi János
Ügyvezető önállóan

 

 

[1] Ptk. 2:46. § [A magántitokhoz való jog]

  1. A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára.

(2) A magántitok megsértését jelenti különösen a magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése

Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

  1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli
English Site