Vissza

Kormányzati és önkormányzati referenciák

Ügyfél neve: Egészségbiztosítási Felügyelet
Projekt ideje: 2008, 6 hónap

A projekt leírása: Az Egészségbiztosítási Felügyeletnél 2008. végén került éles indításra az integrált iratkezelő és workflow rendszer. A Workflow rendszer az iktató/iratkezelő rendszerrel szorosan integrált egységes rendszert alkot. A főszámos bejövő iratok az iktatást követően bekerülnek egy Workflow-ba. Az alszámos iktatáskor a már futó főfolyamathoz automatikusan becsatolódnak a kapcsolódó iratok. A kérelem és panasz jellegű ügyek kivizsgálása nagyon sok féle alfolyamaton keresztül történhet, minden egyes ügy egyedi kivizsgálást igényel. Ezért olyan rugalmas workflow támogatást kellett megvalósítani, amely egy keretrendszert biztosít az ügyintézők számára, amiben az összes tevékenységüket egy-egy alfolyamat indításával el tudják végezni. Az alfolyamatokban készülnek el az iratok, és itt történnek meg a jóváhagyások, módosítások is. Az irat kimenő iktatásra küldhető közvetlenül a Workflow-n keresztül anélkül, hogy az iktató rendszerben kellene iktatni, kiadmányozni (mivel a kiadmányozás a Workflow-ban már megtörténik). A másik támogatott nagy terület a gyógyszer- és segédeszköz ismertetők nyilvántartásának kezelése, a különböző engedélyek kezelésének folyamatai.

Az EasTron által nyújtott megoldás: Microsoft Windows Server 2003 operációs rendszer, SQL Server 2005 adatbázis-kezelő, IIS6 web szerver, WorklfowGen v5.0 

Ügyfél neve: Gyulai Város Önkormányzata
Projekt ideje: 2006-2007, 13 hónap

Az ügyfélnél felmerült probléma: Az önkormányzat informatikai szakrendszereiben (forrásrendszerek) szétszórtan elhelyezkedő adatok számossága és az elkülönült rendszerekben történő nyilvántartása nem tette lehetővé az adatok egységes kezelését, az önkormányzat és a külső ügyfelek, polgárok, vállalkozók számára hasznos információ formájában történő publikálását, elérhetővé tételét. Igény mutatkozott egy egységes szerkezetű, folyamatvezérlésű, adattárházi feldolgozásra képes formában történő integrációra, az adatok tisztítására, valamint a rendszerezett adatoknak a városi intraneten illetve internetes portálon történő elérhetővé tételére, akár térképi megjelenítés formájában is. 

Az EasTron által nyújtott megoldás: A forrásrendszerekből az Oracle-be beolvasott adatokból adattisztítás után egységes adatszerkezetben előállítódik a secunder adatbázis az Oracle Warehause Builder alkalmazásával. A térképi információk tárolása és azok összerendelése a megjelenítendő adatokkal külön térképi adatbázisban történik. A megjelenítéshez szükséges komponensek Oracle portál elemek formájában valósultak meg. A térképi megjelenítés a MapGuide webes kontroll segítségével történik.

Az egész adatbetöltés, konszolidáció és adatkezelés, megjelenítés folyamata automatikusan vagy manuálisan indul. A folyamatok vezérlésére itt az Oracle workflow komponens került szállításra.

Előnyök: Megtörtént az önkormányzati adatforrások feltérképezése, felmérése. Elkészült az adatforrás-betöltő rendszer, amely minden forrásrendszerből (9 rendszer) a forrásadatokat a formátumuktól függetlenül képes betölteni és konvertálni a központi Oracle adatbázisba. Az adatbázisba töltést követően megtörténik az adatok rendszerezése, tisztítása, egységes szerkezetbe konvertálása. Az intranet/internet portálon történő megjelenítésre előkészített adatokból különböző listás, táblázatos kimutatások készülhetnek és a térképen is számos szolgáltatáshoz tartozó releváns információ lekérdezhető a felhasználó jogosultságától függően. www.gyulakozkincs.hu Az új rendszer bevezetése és üzemeltetése az informatikai csoport létszámának csökkentése mellett is gond nélkül megvalósítható.

Ügyfél neve: Bihor megyei Tanács önkormányzat (Románia)
Projekt ideje: 2006, 4 hónap

Az ügyfélnél felmerült probléma: A Tanácsnál az ügyirat-kezelési és ügymenet-támogatási feladatokat e-mailben továbbították az ügyintézők felé. Kézzel történt az iratok szignálása, papíralapú iratkezelés is nehezítette a sok beadvány feldolgozását.

Az EasTron által nyújtott megoldás: Az új ügymenet-támogató workflow rendszer bevezetésével egy időben áttértek az iratok teljes körű digitalizálására is. Egy teljesen általános célú iktató és ügymenet-támogató workflow került kialakításra, amellyel rugalmasan lehetet az egyes osztályok felé elküldeni a beérkezett és iktatott iratokat. Fontos szempont volt, hogy az elnökségen kell minden bejövő és kimenő dokumentumnak átmennie, mivel ott történik a bejövő dokumentumok szignálása, ugyanígy a kimenő leveleket is az elnökségnek kell jóváhagynia. Az ügyintézők mindig az adott ügynek megfelelő felelős (osztály) részére továbbíthatják a csatolt iratot. Lehetségessé vált az ügyek követése, az irat és az ügy státuszának folyamatos ellenőrzése. Amikor az ügy elintéződik, elkészül a válaszlevél, lezárhatóvá válik az ügy, megtörténik a kimenő iktatás, végül a válasz kiküldhető.

Ügyfél neve: APDRP (Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) Vidék- és Halászatfejlesztési Kifizetések Ügynöksége, Bukarest, Románia
Projekt ideje: 2008, 2005

Projekt leírása: Az említett kormá    nyzati szervnél igény merült fel a pályázati kiírások lebonyolításával kapcsolatos ügymenetkezelés automatizálására. A rendszer feladata a Mezőgazdasági Minisztérium és az Európai Unió által jóváhagyott pályázati kiírások ügymenetének lebonyolítása. A kiírások általában négy fő tevékenységre oszthatók: elbírálás, kiválasztás, szerződéskötés, kifizetés.
Az ügymenetkezelő rendszernek olyan folyamatokat is kell tartalmaznia, amelyek lehetővé teszik  a külső (EU) és belső (országos) ellenőrzést (auditálást). Emellett a kifizetések ellenőrzésére, esetleges visszaszolgáltatásának lebonyolításárára is megoldást kellett találni.  A munkafolyamatok és a hozzá tartozó nyomtatványok / dokumentumok kezelésére az EasTron Kft. a  WorkflowGen rendszert, és az ezt kiegészítő, saját fejlesztésű EastDoc dokumentumkezelő funkciókat használta. Az említett, vékonykliens technológiával megvalósított szoftverrendszer lehetővé teszi a munkafolyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, űrlapok elektronikus kezelését, továbbítását, a munkafolyamatok nyomon követését, visszakeresését.  Minden egyes pályázat ügymenetének lebonyolításához a rendszer létrehoz egy mappát, amibe a különböző szinteken kitöltött és jóváhagyott nyomtatványok (webform-ok) bekerülnek a megfelelő könyvtári helyre. A pályázatok egyedi számozása lehetővé teszi az utólagos visszakeresést, állapot-megtekintést.

Az alkalmazott szoftver és hardver termékek: Microsoft Windows Server 2003 operációs rendszer, SQL Server 2005 adatbáziskezelő, IIS6 web szerver, WorklfowGen v5.0, Hyper-v virtualizált szerver környezet.

English Site