Vissza

Dozimetriai rendszer

Dozimetriai rendszer kiépítése a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél

logo_mvm-paksAz ügyfél neve: Paksi Atomerőmű Zrt.
A project: Személyi dózisadatok gyűjtése és feldolgozása
A project éve: 2003

Az ügyfélnél felmerült igény

A létesítmény üzembe helyezésétől a személyi dózismérés havi vagy kéthavi gyakorisággal kiértékelt film, illetve TL dózismérőkkel, később ezzel párhuzamosan elektronikus dózismérőkkel, kézi kiértékeléssel valósult meg. A személyi dózisadatok operatív feldolgozása ekkor még csak az úgynevezett dozimetriai engedélyes munkákra terjedt ki. 2002-ben a cég belső szabályzása már teljes körűvé tette a személyi dózisok operatív gyűjtését és feldolgozását, az új EüM rendelet pedig a személyi dózisegyenérték tekintetében bevezette a Hp[d] mértékegység használat. Az igények együttesen szükségessé tették az elektronikus dózismérő használat korszerűsítését.

Az EASTRON által erre nyújtott megoldás

A megnövekedett ellenőrzési feladatok, a dózismérő park sokrétűsége és a személyi azonosítás kialakult rendszere egy új, személyi dozimetriai ellenőrző rendszer kiépítését tette szükségessé, mely egyben szervesen illeszkedik a megrendelő meglévő informatikai rendszereihez, támogatva a bővítési lehetőségeket is. Az EASTRON Kft. és munkatársai dozimetriai ellenőrzésben, a 7 x 24 órás rendszerek megvalósításában és a háromrétegű alkalmazások tervezésében szerzett tapasztalatai alapján az új, teljes körű operatív személyi dozimetriai ellenőrzés számítástechnikai rendszerét valósították meg 2003-ban Microsoft szoftver fejlesztési technológia alapulvételével. A rendszer a személyek azonosítására a G4S/Microraab Divízió által a megrendelőnél bevezetett rendszert használja.
Az egyedi fejlesztés megoldotta az egyidejűleg használt, különböző gyártóktól származó dózismérők használatát, biztosította a napi-, heti-, főjavítási és éves riportokat és a már használatban lévő alkalmazásokhoz kapcsolódás révén az adatok integrációját. 

Az ügyfél által tapasztalt előnyök

A sugárvédelem elfogadott ALARA (As Low As Reasonably Achievable) alapelve szerint a dolgozók sugárterhelése olyan kicsi legyen, amekkora ésszerűen elérhető az adott műszaki és szervezeti viszonyok mellett. Ezen elv megvalósulásának fontos eszközéve vált az így kifejlesztett rendszer. A megrendelő a teljes rendszer bevezetésével képessé vált: 

  • az általános dóziskorlát operatív ellenőrzésére
  • az eseti dozimetriai engedélyekben meghatározott korlátok operatív ellenőrzésére
  • a munkautasítások és a hozzájuk tartozó dózisadatok összegyűjtésére, feldolgozására és kiértékelésére
English Site