Vissza

WorkflowGen, mint projekt motor

Ma az üzleti vállalkozásoknak a törvény által előírtmódon számos szabálynak és előírásnak kell megfelelniük. Új eljárásokat kell bevezetniük a teljes elszámoltathatóság biztosítása érdekében, minden döntést írásban rögzíteniük kell, és minden eltérést elemezniük kell könyvvizsgálatok útján.

Ma az üzleti vállalkozásoknak a törvény által előírtmódon számos szabálynak és előírásnak kell megfelelniük. Új eljárásokat kell bevezetniük a teljes elszámoltathatóság biztosítása érdekében, minden döntést írásban rögzíteniük kell, és minden eltérést elemezniük kell könyvvizsgálatok útján.

Egy szervezet számára kulcsfontosságú, hogy hatékonyan tudja irányítani megfelelőségi és irányítási projektjeit, hiszen ezek közvetlen hatást gyakorolnak üzleti teljesítményére is.

Ez az esettanulmány részletesebben kitér néhány a törvény által előírt folyamatra mint a Sarbanes Oxley, HIPAA & BALE 2,informatikai irányítási szabványokra mint a COBIT, ITIL & ISO 17799,valamint a vállalati projektmenedzsmentre.

Ezen eljárások automatizálása egy workflowsegítségével minden megfelelőségi projekt elengedhetetlen része. Emellett a workflow-nak a létező információs rendszerekhez is ténylegesen kapcsolódnia kell, akárcsak bizonyos számú könyvvizsgálati és tanácsadói jelentésekhez, hogy a szabályozások és irányítási szabványok összes előírásának megfeleljen.

Workflow: Megfelelőségi portál

A megfelelőség nagymértékben függ a folyamatok alkalmazásától és végrehajtásától, vagyis az érintett szervezeteknek az alábbiak közül kell választani:

 • Kézzel papírra rögzített másolat vagy elektronikus megoldások
 • Eljárás-specifikus megoldásokba fektetni
 • Egy workflow szoftvert alkalmazni, amely az összes folyamatot lefedi egyetlen portálon keresztül

A manuális megoldások korlátai hamar nyilvánvaló válnak a költségek és források tekintetében.

Az egyes eljárásokra specifikus megoldások kínálnak ugyan rövidtávú megoldásokat, de viszonylag költségesek a kezdeti befektetések, integráció és karbantartás szempontjából. Emellett a végfelhasználóknak is rendszeresen kell nagyszámú alkalmazással dolgozni. Gyakran tíz vagy többfolyamat szükséges egy adott informatikai megfelelőségi vagy irányítási projektben.

Egy workflow megoldás használata megfelelőségi portálként nem csupán anyagi előnyökkel jár az eljárások kivitelezésénél, de megkönnyíti a projektben bekövetkező változások támogatását is. A felhasználók mind egy ponton lépnek be, hogy folyamatokat vagy feladatokat indítsanak el a megfelelőségi projekten belül, míg a statisztikák és egyéb jelentések lehetővé teszik a különböző folyamatok közötti kereszthivatkozásokat é sösszehasonlításokat. Végül a rövidebb gyakorlási/betanítási idő miatt az új eljárást egyszerűbb lesz telepíteni.

A gyorsaság szintén nagyon fontos tényező – a törvények és a szabályozások folyamatosan változnak, ahogyan a cégek működésmódja is. Egy workflow jellegű megoldás sokkal több rugalmasságot biztosít, amikor változtatásokat kell eszközölni egy eljárás meghatározásánál, mint egy egyedi,eljárás-specifikus megoldás, és a cég belső munkatársai számára is elérhetővéteszi azt a tudást, amellyel viszonylag rövid idő alatt végre lehet hajtanie zeket a változtatásokat.

Az elszámoltathatóság ugyancsak kulcsszerepet játszik a törvények, szabályozások és szabványok esetében: a könyvvizsgálók gyakran szeretnék tudni, „ki mit csinált és mikor”. A legtöbb workflow szoftver nagyfokú elszámoltathatóságot biztosít azáltal, hogy visszakövethetővé teszi a folyamat mindegyik stádiumában elindított és befejezett feladatokat és formulákat. Számos technikai nehézséghez vezethet a folyamatok indításának és a döntések meghozatalának visszakövetésekor, ha a workflow portált használunk egy megfelelőségi projekt folyamat részének generálásához.

A Sarbanes Oxley Törvény

A SOX törvénynek való megfelelés minden üzleti vállalkozásszámára folyamatos feladat. Részét képezik a belső szervezeti változások,valamint az információ áramlásra vonatkozó hivatalos irányelvek, és mivel a folyamatok száma gyorsan növekedhet, minden egyes folyamatra kidolgozni külön intézkedéseket idő és költségek tekintetében nem megvalósítható.

Ezenkívül a folyamatok munkafolyamatai állandó frissítést igényelnek, hogy a belső változások mind szervezeti mind pedig információsrendszer szinten beépíthetők legyenek. Az SOX workflow állandó munkát jelent minden üzleti vállalkozás számára.

A workflow útján való megfelelés a Sarbanes Oxley Törvénynek két fő okból könnyebb:

 • A SOX-hoz kapcsolódó folyamatok gyorsabban kivitelezhetők
 • A workflow megoldás kompatibilisek a SOX szabvány által meghatározott technikai korlátozásokkal

  Biztonság

 • A hitelesítés a workflow portálján teljes mértékben megfelel a cég biztonságpolitikájának
 • Az információkhoz való hozzáférés a felhasználó profiljától és hozzáférési jogaitól függ
 • Az űrlapok tartalmazhatnak tanusítvány-alapú elektronikus aláírást, ami azt jelenti, hogy az elküldött információ és a felhasználói azonosító biztonságos
 • A szerveren tárolt fizikai adatokhoz való biztonságos hozzáférés megfelel a SOX szabványnak

  Ellenőrzési nyomvonal

 • Minden feladat, amelyet a folyamat végrehajtásakor indítottak el, le van írva és el van tárolva
 • Minden módosított űrlap összes verziója elmenthető a maximális ellenőrizhetőség érdekében
 • A folyamatban keringő összes fájl és adat bármikor exportálható egy harmadik elektronikus adatmenedzsment rendszerbe.

  Elérhetőség

 • A workflow beépíthető magas szintű elérhetőségi rendszerekbe, többek között web farmokba is.
 • Az adatok és folyamatok másolata egy hibából való visszatérési terv alkalmazását is lehetővé teszi

HIPAA

A HIPAA-nak való megfeleléshez tartozik nagyszámú folyamat telepítése valamint technikai védelem felállítása.

A HIPAA megfelelőségi projektek által felmerülő költségek jelentősen csökkenthetők a workflow használatával. Újonnan felvett munkaerő alkalmazása helyett a humán-alapú folyamatok elvégzésére vagy tucatnyi speciális szoftver alkalmazás fejlesztésére, az egészségügyi intézmények teljesen megfelelő automatizált folyamatokat telepíthetnek.

A workflow portál valósidejű folyamat követést, feladatkövetést és ellenőrzési nyomvonalat biztosít, továbbá csatlakozókat, amelyekkel hozzáférés teremthető olyan ősrendszerekkel mint a HIS, illetve adatbázisokkal,könyvtárakkal és ERP-ékkel.

Az adminisztratív védelem a HIPAA folyamatok több mint a felét magában foglalja és az alábbiakból áll:

 • Biztonságkezelési folyamat
 • Kijelölt biztonsági felelősség
 • Munkaerő biztonság
 • Információ hozzáférés kezelése
 • Biztonsági tudatosság és oktatás
 • Biztonsági incidens folyamatok
 • Rendkívüli intézkedési terv
 • Értékelés
 • Üzleti partnerek szerződései és egyéb megállapodások

Biztonságkezelési folyamatok

Ennek a szabványnak az alapján az érintett szervezetek kötelesek „a biztonság megsértését megelőző, felderítő, megakadályozó és helyrehozó irányelveket és folyamatokat használni”.

A szabvány szerint meghatározott alábbi folymatokat sikeresen lehet automatizálni és optimalizálni a workflow szoftver segítségével:

 • Kockázatelemzés
 • Kockázatkezelés
 • Szankciós mechanizmusok
 • Információs rendszer aktivitási áttekintése

 Minden folyamat tartalmazhatja az alábbi jellemzőket:

 • Elektronikus űrlap az adatok beviteléhez és kezeléséhez
 • Workflow a folyamatok és feladatok feldolgozásához/összehangolásához
 • Csatlakozók az elektronikus űrlapok mezőinek kitöltéséhez vagy adatok importálásához/exportálásához a folyamat végrehajtása közben
 • Szükség esetén egy alkalmazott/résztvevő felügyelheti a naplókat, hogy például automatikus könyvvizsgálást tudjon elindítani

Munkaerőbiztonság

Ennek a szabványnak az alapján az érintett szervezetek kötelesek „olyan irányelveket és folyamatokat használni, amelyek biztosítják a munkaerő összes tagjának a megfelelő hozzáférést elektronikus védett egészségügyi információkhoz...”.

Ez a szabvány jelenti a HIPAA egyik legnagyobb kihívását a változásmenedzsment szempontjából.

Az informatikai osztályok kötelesek a hozzáférési jogosultságok felelősségét átruházni az osztályvezetőkre anélkül, hogy a biztonsági feltételeket megsértenék.

  Folyamat példák:

 • Meghatalmazás és/vagy felügyelet
 • Munkaerő tanusítvány folyamatok
 • Befejezési folyamatok

A workflow szoftver használata ezeknek a folyamatoknak a kezelésére a havonta felmerülő folyamatok költségeit nagymértékben csökkentheti, miközben a HIPAA nyomonkövethetőség és audit előírásainak teljes mértékben megfelel.

A workflow szoftver integrációsjellemzői lehetővé teszik, hogy adatokat automatikusan importáljunk illetve exportáljunk a HIS-be, a HR rendszerbe vagy könyvtárba. 

Információ hozzáférés kezelése

Ennek a szabványnak az alapján az érintett szervezetek kötelesek „az elektronikus egészségügyi információkhoz való hozzáférésre jogosultságot biztosító irányelveket és folyamatokat használni...”.

 A következő folyamatokat lehet a workflow segítségével automatizálni:

 • Hozzáférési jogosultság
 • Hozzáférési előjogos felállítása és módosítása

Biztonsági incidens folyamatok

Ennek a szabványnak az alapján az érintett szervezetek kötelesek „a biztonsági incidenseket kezelő irányelveket és folyamatokathasználni”.

Mivel ennek a szabványnak a használata kötelező a HIPAA megfelelőség szempontjából, az egészségügyi intézmények számára szükséges egy hatékony megoldás a biztonsági incidensek kezelésére.

A workflow egy gyors és egyszerű módját javasolja az incidens űrlapok és a kapcsolódó folyamatok, például a „válasz és jelentés”folyamatok kezelésére.

Basel 2

A 2004-ben kiadott Basel 2 ajánlás az európai pénzügyi intézetekre vonatkozik, és magában foglalja egy üzleti (hitel, piacok) és operatív kockázatkezelési rendszer alkalmazását. A megfelelőség egy sor folyamatot tartalmaz.

A workflow egy gyors és egyszerű módját javasolja ezen folyamatok alkalmazásának, amely teljes mértékben megfelelnek a szabályozásnak.

Incidens menedzsment

Ez elsőként olyan eljárások alkalmazását jelenti, amelyeksorán a különböző incidenseket össze lehet hasonlítani és egy folyamatos naplót lehet belőlük létrehozni.

A workflow felkínál egy automatikus eljárási lehetőséget, amely naplózza a végrehajtott folyamatokat és feladatokat. Egyéb műveleteket, például az adatok importálását és exportálását pedig a pénzügyi intézet egyéb dokumentum vagy adatbázisaival vagy információs rendszerének alkalmazásaival lehet végrehajtani.

Kockázatkezelés

A Basel 2 a kockázatok felismerésére és kezelésére is előír eljárásokat. Az eljárások automatizálása mellett a workflow azt is jelenti, hogy a munkafolyamat adatait üzleti intelligencia szoftverrel is lehet  használni jelentések és kockázatfigyelési jelentések létrehozására.

Az eljárások optimalizálása és automatizálása révén a workflow a pénzügyi intézet üzleti részlegei által termelt kockázatok elemzésével és figyelésével kapcsolatos többletmunkát is csökkenti.

COBIT

A COBIT egy az IT Governance Institute (ITGI) által előirányzott szabvány, amely az informatikai irányítás alkalmazásának keretrendszerét határozza meg.

A COBIT mind operatív mind pedig ellenőrzési folyamatokat meghatároz az informatikai osztályok számára.

A COBIT közel 34 ellenőrzési folyamatot tartalmaz 4 főterületen:

  Többszáz hasonló folyamat telepítése szükséges a különféle COBIT ellenőrzések kivitelezéséhez.

  Tervezés és szervezés

  Ki döntött miről, mikor és kinek?

  A jó informatikai irányítás a felelősségek világos meghatározásán és a döntések nyomonkövethetőségén alapul. A COBIT keretrendszerén belül a végrehajtandó folyamatok kifejezetten stratégiai jellegűek. A workflow-tervezés azt jelenti, hogy a döntéshozási folyamat a feladatok és döntések teljes könyvvizsgálati kivonatával modellezhető és végrehajtható.

  A következő folyamatokat lehet automatizálni a workflow-val:

  • Informatikai stratégiai tervezés jóváhagyása
  • Befektetés menedzsment
  • Megfelelőség menedzsment
  • Kockázatelemzés és kockázatkezelés
  • Minőségmenedzsment
  • Humán erőforrásmenedzsment

  Beszerzés és kivitelezés

  Egy új informatikai megoldás elemzése és kivitelezése egyre összetettebb feladattá válik mind a jóváhagyás megszerzése mind pedig a változások kezelésének szempontjából.

  A résztvevő emberek és folyamatok nagy száma majdhogynem lehetetlenné teszi a papír-, és email-alapú folyamatok kezelését. A workflow automatizálja ezeket a folyamatokat, és látványos termelési nyereségeket hoz, miközben beépíti a megfelelőség egyre növekvő terhét is.

  A következő folyamatokat lehet automatizálni a workflow-val:

  • Megoldások elemzése és jóváhagyása
  • Szoftver beszerzésének és karbantartásának kezelése
  • Informatikai eljárások kezelése
  • Rendszer installálásának és akkreditációjának kezelése
  • Változások kezelése

  Átadás és támogatás

  Ez az egyik kulcseleme az új megfelelőségi szabványnak, mivel az információs rendszer biztonságmenedzsmentjét is tartalmazza.

  Az informatikai osztálynak kötelessége az informatikai jogosultság kezelését átruházni az üzleti részlegekre (pl. a hozzáférési kérelmek, a végrehajtandó személyzeti belépési/kilépési igények teljes ellenőrzési nyomvonalát).

  A workflow hatékony kezelését ajánlja ezeknek a különféle folyamtoknak azáltal, hogy automatizálja a manuális feladatokat, amelyek sokszor okai a hibáknak és termelékenységi veszteségeknek.

  A következő folyamatokat lehet automatizálni a workflow-val:

  • SLA (szolgáltatási szint megállapodás) kezelése
  • Ellátás menedzsment
  • Teljesítmény menedzsment
  • Jogosultságok kezelése
  • Költségmenedzsment
  • Konfiguráció menedzsment
  • Probléma és incidens menedzsment
  • Műveletek kezelése
  • Ellenőrzés

  Az ellenőrzés a megfelelőségi projektekben rendkívül idő és forrás igényes.

  A humán ellenőrzés nem praktikus az elemzendő adatok és a folyamatok nagy száma miatt.

  A workflow szoftver lehetővé teszi számos ellenőrzési folyamat, ellenőrző és korrekciós feladat követésének automatizációját.

  Az információs rendszerrel létesített kapcsolat azt jelenti, hogy az informatikai osztály automatikus figyelmeztetéseket tud kibocsátani a felhasználók által meghatározott kritériumok alapján.

  A következő folyamatokat lehet automatizálni a workflow-val:

  • Belső és független könyvvizsgálat menedzsment
  • Hibajavítási feladatok menedzsmentje

  ITIL

  Az ITIL (IT Infrastructure Library – InformatikaiInfrastruktúra Könyvtár) szabvány irányelveket ad az informatikai osztályok irányításához, amelyeket egyre gyakrabban használnak köz-, és magánintézmények egyaránt.

  A legjobb gyakorlat alapján ez a folyamat könyvtár 8 könyvet tartalmaz:

  • Szoftvereszköz-gazdálkodás
  • Szolgáltatástámogatás
  • Szolgáltatás szállítás
  • Biztonságmenedzsment
  • Alkalmazásmenedzsment
  • Infrastruktúra menedzsment
  • Üzleti szemlélet
  • Menedzsmentszolgáltatás alkalmazásának ütemterve

  Minden könyvben több folyamatot kell megvalósítani.

  A workflow az ITIL folyamatok gyors és hatékony automatizációját teszi lehetővé, miközben a szervezet iparágra érvényes szabályozásának megfelel.

  Workflow – az ITIL projekt gyorsítója

  A gyors telepítésnek és hatékony jellemzőinek köszönhetően a workflow rendkívüli mértékben lecsökkenti az ITIL folyamatok kivitelezésének költségeit.

  Az idő és források hiányában gyakran akadályokba ütközik az ITIL folyamatok kivitelezése. Pedig az ITIL folyamatok valóban javítják a cégek hatékonyságát azáltal, hogy jobb iformatikai szolgáltatást nyújtanak a belső felhasználóknak, és egy lépéssel közelebb viszik a céget az informatikai irányításhoz és az iparág szabályozásának való megfeleléshez.

  A workflow egyrészt gyors megtérüléssel jár, másrészt biztosítja a szabályoknak való megfelelést a feladatok és döntések nyomonkövethetősége és naplózása által.

  A workflow ezenkívül beépíti az ITIL folyamatokat a meglévő alkalmazásokba (vállalat irányítási információs rendszerek, adatbázisok,könyvtárak, stb.).

  Alább felsorolunk néhány példát azokra az ITIL folyamatokra, amelyek beépíthetők a workflow portálba:

  • Támogatás-menedzsment
  • Incidens-menedzsment
  • Konfiguráció menedzsment
  • Változások kezelése
  • Frissítések kezelése
  • Problémák kezelése
  • Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) menedzsment
  • Elérhetőségek kezelése
  • Kapacitás kezelése
  • Szolgáltatás folyamatosságának kezelése

  ISO 17799

  Az ISO 17799 szabvány jó példája az információs rendszerek biztonságára vonatkozó  modern törvényekre és szabályozásokra, és kivitelezése remek előkészület a megfelelőségi projekt megvalósításához.

  Az ISO 17799 a következő szabványokat tartalmazza:

  • Kockázatbecslés és kockázatkezelés
  • Biztonságpolitika
  • Információs biztonság szervezés
  • Eszközmenedzsment
  • Személyzeti biztonság
  • Kommunikáció-, és operatív menedzsment
  • Hozzáférés szabályozása
  • Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
  • Információ biztonsággal kapcsolatos incidens menedzsment
  • Üzleti folyamatosság kezelése
  • Megfelelőség

  A technikai feladatokon kívül nagy számú egyéb folyamat kivitelezése is szükséges.

  A workflow használata elősegíti az ISO 17799 igazolását a megfelelő szintű ellenőrzési nyomvonallal rendelkező folyamatok automatizálása révén.

  Példák az ISO 17799 folyamatokra

  Az ISO 17799 irányelveket ad meg a vállalatoknak az informatikai rendszerek biztonság kezelésének megvalósításához, amelyek közé sorolható a  kockázatkezelés, a biztonságpolitika meghatározása, a rendszerhez való hozzáférés szabályozása, incidens menedzsment és könyvvizsgálat menedzsment.

  Az alábbi folyamatok automatizálhatók a workflow segítségével:

  • Elemzés és kockázatkezelés
  • A biztonságpolitika meghatározása

  Személyzeti biztonság

  • Szerepek és felelősségek meghatározása
  • Clearance folyamat a munkaerő felvételekor
  • Új alkalmazott
  • Alkalmazott státusának megváltozása
  • Munkaviszony megszűnése
  • Szankció menedzsment

  Incidens menedzsment

  • Incidens jelentés
  • Incidens elemzése és kezelése
  • Hibajavítási feladatok kezelése

  Projektmenedzsment

  Korunkban a projektmenedzsment kulcsfontosságú elemét képezi a cégek életének. Egy termék piacra dobása, egy új információs rendszer telepítése vagy az üzleti tevékenységek hozzáigazítása a piaci igényekhez, mind példák olyan összetett folyamatokra, amelyeket gyakran egymással párhuzamosan kell megvalósítani. 

  A projektmenedzsment manapság sztenderdizált és strukturál folyamatot is tartalmaz, ami biztosítja a műveletek jobb minőségét és nyomonkövethetőségét. Az új törvényeknek való megfelelés szinten nagyobb szigort igényel a projektmenedzsment terén.

  A folyamatok automatizálása workflw-val ma már előfeltétele annak, hogy egy projekt időben és a cég irányítási stratégiáival összhangban készüljön el.

  Támogatók, projektmenedzserek, projektcsapatok, feladatkezelők, ügyfelek, partnerek és eladók mind részei a projektmenedzsment workflownak.

  A projekt meghatározása

  A jó projektmeghatározás és jóváhagyás a kulcsa egy jó vállalati projektnek, és ebben a kezdeti szakaszban egyre növekvő számú szereplő vesz részt. A döntések nyomonkövethetősége és a címjegyzékek használata a példák a jellemzőkre, amelyeket a workflow felajánl a projektmenedzsmentfolyamatok automatizálására.

  Az alábbi folyamatokat lehet automatizálni a workflow segítségével:

  • Projektbeadás
  • Projekt alapokmány jóváhagyása
  • Feladatleírás jóváhagyása
  • Felelősség mátrix jóváhagyása
  • Kommunikációs terv jóváhagyása

  Projekt ütemterve

  Ebben a szakaszban létfontosságú a döntések nyomonkövethetősége, különösen a kockázatkezelés szempontjából. A workflow a meghozott döntések teljes ellenőrzési nyomvonalát kínálja, és összegezni tudja az azonosított kockázatokat egy tudásbázisban.

  Az alábbi folyamatokat lehet a workflow segítségével automatizálni:

  • Kockázatelemzés és kockázatkezelés
  • Munkalebontási szerkezet (WBS) jóváhagyása
  • Ütemterv jóváhagyása

  A projekt ellenőrzése

  A projektmenedzsmentnek mára teljesen részévé vált a változásmenedzsment is, hiszen a verseny és az új technológiák közvetlenül érinthetik a folyamatban lévő projekteket.

  A workflow elősegítheti a változásmenedzsment, és problémamegoldás automatizációját és fejlesztését, a döntéseket pedig naplózni és tárolni lehet tudásbázisokban későbbi használatra.

    Az alábbi folyamatokat lehet automatizálni a workflow segítségével:
  • Problémák elemzése és kezelése
  • Feladatok kiadása
  • Projekt státuszának jóváhagyása
  • Változásmenedzsment
  • Konfiguráció menedzsment
  • Zárójelentés jóváhagyása

  Egyesítés az ősrendszerekkel

  Az automatiozált projektmenedzsment folyamatokat nyom nélkül illeszteni lehet az örökölt adatbázisokhoz vagy harmadik projektmenedzsmentalkalmazásokhoz.

  A projektmenedzsment folyamatok automatizációja a projektmenedzsment folyamatok gyors és hatékony automatizációját teszil ehetővé, miközben a szervezethez tartozó iparág szabályainak tökéletesen megfelel és kiemelkedő termelékenységi előnyökkel jár.

  Következtetések

  A megfelelőséget és az irányítást érintő új szabályozások arra kényszerítik a cégeket, hogy felgyorsítsák a változtatásokat munkamódszereikben, és folyamat központúbb szervezeti szisztéma felé haladjanak.

  Így például a jelenleg emailben elküldött hatalmas mennyiségű üzenetet workflow-ba fordítsák át, miáltal strukturálhatóvá válik a feladatok folyamatossága, és meghatározhatóvá a feladatok, miközben lehetővé válik a teljes elszámoltathatóság és ellenőrzés is. A workflow portál minden cég virtuális irodájában központi jelentőségre fog szert tenni.

  A workflow projektmenedzsment kiemelten stratégiai lesz a megfelelőség és az irányítás területein, és jelenleg is számtalan példát találni arra, hogy a vezetőség és az informatikai osztály egy ilyen projektben van benne. A nehézség a különálló üzleti egységekre (a szabvány becslésnek való megfelelés), szervezeti elemekre (változásmenedzsment modellezése), és technikai ügyekre (kivitelezés és beépítés az ősrendszerekbe) épülő megoldások összetettségében rejlik.

  Láthattuk, hogy a workflow a motorja ezeknek az új projekteknek,egy olyan eszköz ami, ha elsajátították a kezelését, a hozzáadott érték egyúj forrását hozhatja étre bármelyik vállalkozás számára. 

English Site