Vissza

e-Local

Az EASTRON Kft. az e-Local nevű korszerű, vékonykliens technológiával megvalósított szoftverrendszert ajánlja az önkormányzatok számára a munkafolyamat-szemléletű, elektronikus ügymenetkezelő infrastruktúrájuk kialakításához.

Az EASTRON Kft. az e-Local nevű korszerű, vékonykliens technológiával megvalósított szoftverrendszert ajánlja az önkormányzatok számára a munkafolyamat-szemléletű, elektronikus ügymenetkezelő infrastruktúrájuk kialakításához.

Az e-Local konstrukció elsődlegesen a feladat- és űrlapkezelési, státuszkövetési, értesítési és – mindezeket kiegészítően – a dokumentumkezelési funkciókat valósítja meg az önkormányzatok speciális igényeihez testreszabva.
A rendszer, mind intraneten, mind interneten használható, azaz funkciói a hivatalon belülre és kívülre (például a kapcsolódó településekre) is kiterjeszthetőek. A rendszer megfelelő beállítások esetén az ügyfelek által otthonról (vagy közösségi internet pontokról) indított rend_leszügyeinek a kezelésére is alkalmas. Az e-Local ezek alapján egységes egészként tudja megjeleníteni, kezelni és ellenőrizhetővé tenni egy település, kistérség, vagy akár egy egész megye önkormányzati ügyeit, ügymeneteit.

A rendszer folyamatosan – a jogosultsági szintjüknek megfelelő mértékű és szintű – rálátást, áttekintést és információkat biztosít a vezetők számára. Ezáltal a hivatalok vezetői mindenkor tisztában lehetnek a hivatalban éppen futó, vagy lezárt ügyekkel, továbbá lehetőségük nyílik arra, hogy azokat különböző szempontok szerint kigyűjthessék, értékelhessék.
A rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy tetszőleges konfigurációban kiépíthető. Moduláris felépítésének köszönhetően jól támogatja a fokozatos bevezetést, így az első munkafolyamatok akár 3 hét alatt elkészthetőek és használatba vehetőek. Sem a rendszer funkcióinak az elsajátítása, sem pedig a rendszer karbantartása nem igényel jelentősebb ráfordítást. Az e-Local nagymértékben támaszkodhat a már meglévő informatikai és távközlési infrastruktúrára. A rendszer bevezetésének közvetett hozadéka, hogy egységessé teszi az ügyintézést, emellett képes automatizálni a rutin jellegű feladatokat is.
Az ismertetett e-Local rendszer a WorkflowGen keretrendszeren, illetve az ezt kiegészítő, saját fejlesztésű EastDoc dokumentumkezelő rendszeren alapul. Bővebb technikai információt ITT talál.

Az e-Local elektronikus ügyintézési rendszer működése:

A rendszer praktikus és rugalmas megoldást kínál mind az önkormányzati ügymenetekkel kapcsolatos munkafolyamatok (workflow) mind az egyéb adminisztratív folyamatok támogatására, automatizálására, optimalizálására.

Egy egyszerű példa az önkormányzati ügyintézési lehetőségekre:
Az ügyfél, vagy a helyi önkormányzati alkalmazott az önkormányzat portáljára bejelentkezve az ügyintézés előkészítését segítendő, a rendszer segítségével kitöltheti az ügyhöz kapcsolódó elektronikus formanyomtatványt. Ez lehet egy papíralapú űrlap beszkennelt változata, vagy egy létező (Word, Excel, PDF) dokumentumból előállított űrlap.
A kitöltött űrlap az elintézendő ügynek megfelelően továbbítódik a megfelelő iroda kompetens ügyintézőjéhez vagy csoportjához. Ez rögtön megjelenik az ügyintéző (csoport) feladatai között, aki e-mail üzenet formájában értesítést is kap az új feladatról. Ezen túlmenően a rendszer az ügyintéző bejelentkezésekor mindig külön csoportosítva megjeleníti az új, elvégzendő feladatokat.
A bejelentkezést követően az ügyintéző elindítja az ügyintézést. A folyamat egyes lépéseit egy-egy ügyintéző, vagy akár ugyanaz a személy hajthatja végre. Az e-Local rendszer az önkormányzat más rendszereinek adatbázisaival integrálható, ezáltal lehetővé válik, hogy bizonyos adatokat azokból automatikusan átvegyen. Például olyan esetben, amikor egy kérelem intézéséhez szükség van az ügyfél adózással kapcsolatos információira, a rendszer képes ezeket a megfelelő rendszerből automatikusan lekérdezni.
Ahol szükséges, az ügyintéző nyugtázhatja a feladat befejeztét, vagy továbbíthatja azt a soron követhető kompetens személynek (a feladat továbbítása szintén automatizálható). Az új feladatról ekkor is e-mail értesítést kap az illetékes személy vagy csoport. Miközben az ügyintézés zajlik, az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy nyomonkövesse ügye állapotát az önkormányzati portálra bejelentkezve (pl. hol tart kérelme elbírálása?, milyen eredménnyel?). A folyamat végeztével pedig értesítést kap arról, hogy mikor kell bemennie, és mit kell magával vinnie a gyors, és hatékony ügyintézéshez.
A rendszer működéséből eredően az ügyintézés nem akadhat el, ugyanis különböző események definiálhatók, amelyek bekövetkeztekor a rendszer automatikusan figyelmezteti a megadott személy(eke)t a feladatukra. Ilyen esemény lehet például a határidő túllépése.

A rendszer hatékony és rugalmas megoldást kínál mindazon ügymenetekre, amelyek elektronikusan elvégezhetőek, továbbá hatékonyan alkalmazható az önkormányzat olyan egyéb belső adminisztratív folyamatainak támogatására is, mint például szabadságolási kérelmek kezelésére.
A grafikus tervező eszköz segítségével az önkormányzat is képes újabb munkafolyamatokat definiálni saját erőforrásból, mivel ez nem igényel programozási ismereteket. 

ertesites

Az elektronikus ügyintézési rendszer által biztosított főbb funkciók

 • Lehetővé teszi a munkafolyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, űrlapok elektronikus kezelését, továbbítását, a munkafolyamatok nyomon követését, visszakeresését (nyitott vagy lezárt? az ügyintézés munkafolyamata melyik lépésnél tart? mi a határideje? ki a felelőse? ki végezte már el a feladatot?, stb.).
 • Részletes statisztikai információkat biztosít, amelyek elemzése elősegítheti a folyamatok, ügymenetek optimalizálását is.
 • Az új feladatokról értesítést küld, a határidőkre figyelmeztet.
 • Segítségével lehetőség van különböző szempontok szerinti keresésre a nyitott és a már lezárt folyamatok között.
 • A magas szintű jogosultságkezelés biztosítja, hogy minden felhasználó csak a számára publikus információkat láthassa, így a jogosultságnak megfelelően tekinthetők meg a folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumok, űrlapok és adatok is.
 • Ha egy adott feladat elvégzéséért más osztály vagy más személy a felelős, az arra jogosult személynek lehetősége van tovább delegálni a feladatot.
 • Könnyen integrálható az önkormányzat meglévő portáljába, így az ügyfelek bejelentkezésük után megtekinthetik ügyeik aktuális státusát, grafikusan nyomon követhetik az ügymenetet, láthatják, mi van még hátra az ügy befejezéséig.
 • Új folyamatok hozzáadása vagy a régiek módosítása grafikus felületen történik, nem szükséges semmilyen programnyelv ismerete hozzá.

Az e-Local elektronikus ügyintézési rendszer előnyei

 • Automatizálja a munka- és adminisztratív folyamatokat.
 • Az összes modulja (felhasználói és adminisztratív) lokalizált, lehetőség van a nyelvek között választani.
 • Rugalmas, testreszabható.
 • Gyorsan és könnyen illeszthető a meglévő rendszerekhez.
 • Képes kommunikálni bármely meglévő adatbázissal, létrehozható kétirányú adatcsere is.
 • Gyorsan telepíthető.
 • Nem igényel kliens oldali telepítést, a felhasználók böngésző segítségével intézhetik munkafolyamataikat.
 • Kedvező licenszelés, egyszeri beruházás után bármennyi felhasználó kapcsolódhat hozzá.
 • A meglévő önkormányzati infrastruktúrára épít, nem igényel különösebb hardver/szoftver beruházást.
 • Megfelel iparági szabványoknak, specifikációknak.
 • Támogatja a legelterjedtebb elektronikus dokumentumformátumokat (doc, pdf, xls, stb.)
 • Dokumentumok továbbítása Internet, Intranet és Extranet környezetből.
 • Az ügymenet / munkafolyamat fázisai grafikus felületen követhetők.
 • Formanyomtatványok kitöltésének és beküldésének lehetősége, elektronikus űrlapok kezelése.
 • Ügymenet státuszok nyomonkövethetősége (vezetői, ügyintézői és ügyfél oldalról is) - online információszolgáltatás, portálba beépíthető.
 • Feladatok, teendők csoportosítása, késedelmes ügyek kiemelése.
 • Keresési lehetőség a folyamatban lévő és a lezárt ügyek között.
 • Összetett jelentések, statisztikák készíthetők bármely paraméter alapján.
 • Levelező, csoportmunka rendszeren keresztüli figyelmeztetésküldés (határidőkről, teendőkről, ügy lezárásáról, stb.)
 • Könnyen átlátható, intuitív felhasználói felület.
 • Fejlett biztonsági rendszer, mindenki csak a számára publikus információkat láthatja.
 • Testreszabható, rugalmasan paraméterezhető ügymenetek, munkafolyamatok.
 • Korszerű, szabványos technológiákon alapuló vékonykliens alkalmazás.
 • Skálázható, könnyen tovább bővíthető rendszer.

Statisztikák és riportok

 • Használatra kész statisztikák és táblázatok
 • Exportálás CSV formátumba
 • Statisztikák készítése a munkafolyamat adatok szűrőfeltételkénti felhasználásával
 • Folyamatokról készített kimutatások kérelemre, feladatra, részvevőkre, stb.
 • Személyre szabható kimutatások az adatbázis nézetek segítségével, vagy üzleti intelligencia eszközzel

2.statisztika+(1)

Kapcsolódó referenciáink: 

English Site