IBM WebSphere ProfileStage

by Eastron | Sep 17, 2009
Míg az adatintegráció folyamata a releváns és teljeskörű információk végfelhasználóhoz történő eljuttatásával befejeződik, addig az adat profilok meghatározása, az egyik legösszetettebb problémával kezdődik, a forrás rendszerek megértésével

Míg az adatintegráció folyamata a releváns és teljeskörű információk végfelhasználóhoz történő eljuttatásával befejeződik, addig az adat profilok meghatározása, az egyik legösszetettebb problémával kezdődik, a forrás rendszerek megértésével. Mostanáig az adat profilok meghatározása manuális, munka- és erőforrás igényes folyamat volt, amely a hibázás lehetőségét is magában hordozta. A rendszerek számától és méretétől függően az elemzések hónapokig vagy akár évekig is eltarthattak. Ugyanakkor nem volt elkerülhető, mivel ez alapozta meg az adatintegrációt.

Az IBM WebSphere ProfileStage, kiemelt termék az IBM WebSphere Data Integration Suite-on belül, kategóriájában - ezt bátran állíthatjuk -, a legjobb adat profilozó és forrás-elemző eszköz. Az IBM WebSphere ProfileStage teljeskörűen automatizálja az adatintegráció mindennél fontosabb első fázisát, drasztikusan, hónapokról hetekre vagy akár napokra lecsökkentve az adat profilok meghatározásának idejét. Az IBM WebSphere ProfileStage ugyanakkor jelentősen csökkenti a komplex, nagy adatintegrációs projektek teljes időtartamát is, és képes automatizálni az ETL job-ok definícióit, amelyet azután az IBM WebSphere DataStage képes végrehajtani.

Az eszköz gyorsabban, jobban megtérülő vállalati alkalmazásokat eredményez az ügyfél-kapcsolati (CRM ), az ellátási lánc menedzsment (SCM), a vállalatirányítási rendszerek (ERP), az e-business és az adattárház építés területein.

 hun_profilestage

Előnyei

 • A forrásrendszerek elemzésére szánt időket képes 90%-kal lecsökkenteni a hagyományos módszerekéhez képest.
 • Már az adatintegrációs fejlesztéseket megelőzően biztosítja a forrásadatok és a kitűzött elvárások összhangját.
 • Képes a projekt kezdeti fázisaiban felismerni a problémákat, ezáltal kiküszöbölni a későbbiekben azokból adódó költségeket.

Jellemzői

 • Teljeskörű forrás rendszer profil meghatározás és elemzés
 • Az adat tartalmak és mező / tábla kapcsolatok gyors ellenőrzése
 • Integrált az IBM WebSphere Data Integration platformjával
 • Széleskörű és egyszerűen használható riportálás, jelentéskészítés
 • Optimalizált adatbázis definíciókat generál
 • Egyaránt támogatja a forrás és a cél mezők állományainak feltérképezését
 • Lefúrás lehetősége további elemzésekhez
 • Lehetővé teszi, hogy a felhasználók saját üzleti kifejezéseiket és egyéb attribútumokat rendeljenek táblákhoz és mezőkhöz
 • Automatikusan képes generálni DataStage job definíciókat
 • Széleskörű meta adat csere lehetőségek

IBM WebSphere ProfileStage Enterprise Edition: Az IBM WebSphere ProfileStage Enterprise Edition korlátlan skálázhatóságával és nagy tömegű adatok hatékony kezelésével biztosítja komplex üzleti problémák megoldását. Az IBM WebSphere ProfileStage Enterprise Edition lehetővé teszi a forrásrendszerek párhuzamos profilozását, az adatok kezdeti minőségének gyors meghatározásával. A multiprocesszoros hardver platformok párhuzamos folyamatvégzési lehetőségeinek kihasználásával az IBM WebSphere ProfileStage képes kezelni nagy mennyiségű adatokat is.

Az IBM WebSphere ProfileStage Enterprise Edition lerövidíti a feldolgozási időket, lineárisan növelve a feldolgozás sebességét nagy tömegű adatok integrálása esetén. Ugyanakkor az IBM WebSphere ProfileStage-et használó tervező hatékonyságát is növeli az automatikusan, nyomógomb megnyomására történő és kódolás mentes párhuzamos végrehajtás. A fejlesztés szekvenciális logikát követ.

További részleteket talál az angol nyelvű oldalon: ibm.ascential.com

English Site