IBM WebSphere termékek

by Eastron | Sep 17, 2009
IBM WebSphere termékek összefoglalása

ascentialNapjainkat a dinamikusan változó üzleti környezet, a tranzakciók nagy száma - és mindezek hatásaként -, jóval gyorsabb döntések jellemzik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb idő áll rendelkezésre jóval több üzleti döntés meghozatalára. Éppen ezért nem lehet mellékes, hogy a vállalatok milyen módon képesek reagálni az üzleti környezet megváltozásából adódó kihívásokra.

Az IBM WebSphere Data Integration Suite lehetővé teszi, hogy a döntéshozók mindig a lehető legjobb üzleti döntéseket hozhassák meg, amelyek minden esetben az aktuális és valós információkon alapulnak. Ennek érdekében a vállalati adatoknak mindig meg kell felelniük a minőségi követelményeknek mind a tranzakciós, mind az elemzés-orientált rendszerekben, miközben figyelembe kell venni a válaszidőket és az alkalmazások sajátosságait is. Annak érdekében, hogy a szükséges vállalati adatok minden esetben a legmegfelelőbb formában álljanak rendelkezésre az üzleti döntésekhez, egy átfogó vállalati integrációs csomag elengedhetetlen.

Az IBM WebSphere Data Integration Suite olyan adatintegrációs megoldás, amely képes a fent említett elvárásoknak maradéktalanul megfelelni.

Az IBM WebSphere Data Integration Suite a következőket biztosítja:

 • Automatizált adat-profil meghatározás és elemzés: az ismeretlen adatforrások és struktúrák felderítésére.
 • Adatminőség-biztosítás és tisztítás: helytelen vagy redundáns adatok javítása és összehangolása.
 • Adat transzformáció: adatkinyerés (extraction) minden adatforrásból, adatok megfelelő formátumúvá történő alakítása (transformation), valamint betöltés a cél adatbázisokba (loading) - ETL
hun_ent_int_suite

 Jellemzők:

 • Teljeskörű metaadat menedzsment: tiszta, egyértelmű adat definíció és történetiség.
 • Hozzáférés valamennyi adatforráshoz: kapcsolat bármilyen forrás és cél alkalmazás között.
 • Korlátlan skálázhatóság: melynek segítségével könnyen és nagy hatékonysággal menedzselhetők a legnagyobb volumenű vállalati adatok is.
 • Valós idejű integrációs szolgáltatások (RTI Services): az igényeknek megfelelően lehetővé teszi a kritikus üzleti információkhoz való hozzáférést web Service (.Net és Java), Enterprise Java Beans (EJB), vagy Java Messaging Service-en keresztül.

Előnyök:

 • Az IBM WebSphere Data Integration Suite segítségével bármilyen adatforrásból egyszerűen kinyerhetők azok az információk, amelyek aktualitásuknál és megbízhatóságuknál fogva alapul szolgálhatnak a helyes üzleti döntésekhez.
 • Az eszköz használatával hozzáférhetővé, kezelhetővé és kiegészíthetővé válnak a vállalati adatok, lehetővé téve az adatok több aspektusból történő elemzését is.
 • Jelentős hozzáadott értéket és gyors megtérülést biztosít a stratégiai rendszerek fejlesztésénél, úgy mint ügyfélkapcsolati (CRM), vállalat irányítási (ERP), beszállítói lánc menedzsment (SCM), üzleti intelligencia, e-buisness rendszerek és adattárházi megoldások.\
 • Egy integrált termékcsomag, amely bizonyíthatóan a leghatékonyabb komponenseket foglalja magában az adatintegráció minden fázisához. Segítségével az adatintegrációs projektek teljes életciklusa vagy kisebb integrációs projektfázisok egyaránt lefedhetők.
 • Alkalmazásával sosem téveszthető szem elől, hogy az adatintegráción, nem pedig az integrációt megvalósító eszközön van a hangsúly.    

Az IBM WebSphere Data Integration Suite komponensei:

Az IBM WebSphere Data Integration Suite-ról további részleteket talál az angol nyelvű oldalon: ibm.ascential.com

English Site