Vissza

EastDoc és FileFolder modul

EastDoc és FileFolder modul bemutatása.
A WorklowGen munkafolyamat támogató rendszer kiegészítéseként az EASTRON Kft. kifejlesztette saját dokumentum- és űrlapkezelő rendszereit (EastDoc és FileFolder modul), amelyekkel dokumentumtár és egyedi űrlapok létrehozása/kezelése valósítható meg programozás nélkül. Ezek a modulok opcionálisan választhatók.

A workflow rendszer moduljai

6

 abra2EastDoc az Advantys WorkflowGen termékével szorosan együttműködő, adatcserét folytató űrlapfejlesztő és -megjelenítő keretrendszer, mely biztosítja a WorkflowGen-ben implementált folyamatok űrlapjainak ellenőrzött, egységes, gyors és hatékony kialakítását. Használatát egy beépített grafikus űrlap szerkesztő modul is segíti.
Az EastDoc alkalmazásával a felhasználói űrlapok adatai és dokumentumai egységes keret szerint kezelhetők, így a fejlesztési, tesztelési és a változtatási idő lerövidül. A kezelő rendszer az űrlapok legfontosabb építőelemeinek, az úgynevezett paneleknek a megjelenítését biztosítja, hogy a felhasználó gyorsan és hatékonyan hozhassa létre és kezelhesse azokat a WorkflowGen-ben.

Az EastDabra3oc FileFolder paneljának segítségével a folyamatokhoz dokumentumok csatolása lehetséges a szokásos dokumentum- és iratkezelő műveletekkel (check-in/-out, naplózás, verziókezelés, dokumentum iktatása, stb.). Ezen a modulon keresztül valósul meg a külső dokumentum és iratkezelő rendszerekhez szükséges illesztés is.

Az EastDoc űrlapkezelő funkciói

Az EASTRON Kft. által fejlesztett űrlap fejlesztő és megjelenítő keretrendszer az EFORMASPX-re épül. Az EastDoc űrlap-megjelenítése XML alapú definíciók alapján dinamikusan hozza létre a fenti működési modellel összhangban álló ASPX oldalt. Az űrlapok felépítése az Űrlap-Panel-Kontroll hierarchiát követi, azaz amikor az oldalt definiáljuk, a weblapra közvetlenül csak paneleket helyezünk fel. Az alapkészlet néhány általános panelből áll, melyek:

 • Kontroll panel: dinamikusan létrehozott, űrlapmezőket tartalmazó panel (pl.: szövegdoboz, numerikus szövegdoboz, dátum és idő, legördülő lista, rádiógomb-lista, jelölőnégyzet és –lista);
 • Submit panel: a folyamatlépés befejezését jelző panel, a folyamatpéldány továbbhaladásának irányát határozza meg;
 • Jóváhagyás panel: a folyamat jóváhagyatásának helye;
 • FileFolder panel: az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokat megjelenítő panel;
 • Fejléc panel: egyszerű információs, illetve design elemek;
 • Info panel;
 • Határidő panel;
 • Súgó panel.
Ezek mellett az EastDoc-hoz lehetőség van további egyedi, a speciális működést támogató panelek fejlesztésére, integrálására is. Pl.: új partner adatainak felvitele.
Az elemi kontrollok számos tulajdonsága beállítható (láthatóság, szerkeszthetőség, kötelezőség, érvényességi intervallum, kaszkád-listák, stb.), melyeket a WorkflowGen változók (a FORM_FIELDS_HIDDEN, FORM_FIELDS_READONLY és a FORM_FIELDS_REQUIRED) definiálnak. A változók szöveges, az érintett mezők/panelek neveit vesszővel elválasztó felsorolást tartalmaznak. Az egyes mezők függőségi viszonyait (mezőérték korlát, keresztfüggőség) az űrlap definiálásakor lehet megadni.


workflow
 Archív űrlap (weblap) megjelenítése a követési lapról a folyamatpéldány lezárása után

Példa a lehetséges panelkombinációkra:
 • WorkflowGen Alkalmazás menü terület: mindig látható, a megfelelő menüpontokkal.
 • EastDoc Fejléc panel: mindig látható, a folyamat és feladat aktuális állapotának megfelelő kiemelten fontos adataival.
 • EastDoc Igénylő adatai panel: feladat specifikus panel.
 • EastDoc Elektronikus levelezés panel: feladat specifikus panel.
 • EastDoc „Ön teendője“ Help panel: az adott lépésben elvégzendő feladathoz nyújt segítséget szövegesen.
 • EastDoc Workflow továbbadási irányok panel: folyamat definíciótól és folyamat példány aktuális állapotától függő továbbadási irányok választhatók itt.
 • EastDoc FileFolder panel: dokumentumkezelési művelet panel.

Űrlapok létrehozása, kezelése az EastDoc-ban

Az űrlapok létrehozására, szerkesztésére, verzióik menedzselésére (listázás, másolás) külön szerkesztőfelület szolgál az EastDoc-ban. A felület lehetővé teszi az egyes panelek, kontrollok tulajdonságainak (szélesség, kontroll panel esetén a hasábok száma, stb.) beállítását, a kontrollokhoz validációs szabályok rendelését, illetve a keresztfüggőségek kezelésének definiálását.
Az űrlapok megjelenése is testreszabható: a modul lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes kontrollelemeket saját stylesheet class-okkal társítsuk.

a2

 EastDoc űrlapszerkesztő felület

a3

 EastDoc-FileFolder modul a WorkflowGen-ben

A fenti szerkesztő program egy XML file-ban menti az űrlap definíciót. Az adatok definíciós file-jának szerkesztése is lehetséges közönséges szövegszerkesztő programmal.

Adatforrások elérési módja

 • WorkflowGen saját adatbázisa;
 • Egyedi fejlesztésű üzleti adatbázis;
 • Külső rendszerekből (pl. CRM, SAP): WebService, Adatbázis Nézet, stb.

Rövid áttekintés

WorkflowGen

 • Vékony kliens (felhasználói és admin felület)
 • Teljesen magyar nyelvű (EASTRON fejlesztés)
 • LDAP v. Active Directory
 • Más rendszerek (SAP, CRM, stb) támogatása
 • SOA, WebService
 • SMTP
 • Okostelefonok támogatása
 • Gyors bevezetés, egyszerű karbantartás

EastDoc

 • f 42 előre elkészített űrlapmező
 • AJAX támogatás
 • Mezők közötti függőségek kezelése
 • Ellenőrzött adatbevitel
 • Összetett felületek
 • Programozás nélkül kialakíthatóelületek

FileFolder

 • Jogosultságok kezelése
 • Dokumentumok verziókezelése
 • Check-in /-out támogatás
 • Naplózás, történetiség
 • Bárhová beépíthető

Referenciáink (WorkflowGen & EastDoc & FileFolder):

 • MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (2010-2011)
 • MVMI - Magyar Villamos Művek Informatika (2012-2013)
 • Duna Takarékszövetkezet (2010-2011)
 • Romániai Kovászna Megyei Tanács (2008)
 • Egészségbiztosítási Felügyelet (2008)
 • Sága Foods (2008)
 • APDRP (2005-2008)
 • Allianz Bank (2007)
 • KFKI Rendszerintegrációs Zrt. (2006)
English Site